Vizyonumuz

Hitit Üniversitesi’nde oluşturulacak olan muhtemel atıkları minimum düzeylere indirmek. Kullanılan her malzemenin bir gün atık olacağı düşüncesini tüm üniversite paydaşlarına benimsetmek. Üniversite’de yaygınlaştırılan çalışmaların paydaşlarda oluşturulacak farkındalık ve sıfır atık kültürü ile özel yaşam alanlarında da atık yönetimini sağlayarak öncelikle temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır. Oluşturulan kültür ile kullanılan malzemelerde tasarruf bilincini ön plana çıkarmak ve israfı önlemek. Oluşumu engellenemeyen atıkların sınıflandırılarak toplanmasını sağlayıp geri dönüşümlerini veya enerjiye dönüştürülmelerini gerçekleştirmektir.

HIZLI ERİŞİM