Misyonumuz

Hitit Üniversitesi çatısı altında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, üretim ve yaşam alanları faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tehlikeli ve tehlikesiz atıkları ilgili mevzuat koşullarında sınıflandırarak toplamak, geri dönüşümünü sağlamak veya insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şartlarda bertarafını gerçekleştirmektir. Atık Yönetimi konusunda politikalar geliştirerek öncelikle Hitit Üniversitesi personel ve öğrencilerinin atık oluşturmalarının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi, atığın yeniden kullanımı, eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Üniversite bünyesinde yapılan bu çalışmaların yerleşik şehirdeki diğer kamu kurumlarıyla paylaşılarak atık yönetimi konusunda mikrodan makroya bir kültür oluşturulmasını sağlamaktır.

HIZLI ERİŞİM