Üniversitemiz Birimleri Temel Sıfır Atık Belgelerini Aldı

12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ kapsamında, Üniversitemiz bünyesinde 2018 yılından itibaren başlatılan sıfır atık oluşturma çalışmaları başarı ile devam ettirilmektedir. 2014 yılından itibaren Üniversite bünyesinde bulunan laboratuvar, atölye ve diğer atık üreticisi tesislerde üretilen tehlikeli atıkların çevreye atılmasını engellemek ve bulunduğu çevreye saygılı bir Üniversite ortamı yaratmak amacıyla başladığımız çalışmalar kapsamında Sıfır Atık Yönetmeliğinin uygulanmaya başlanmasıyla da bu yöndeki çalışmalara hız verilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Entegre Çevre Bilgi Sistemi portalı olan ecbs.gov.tr adresine 2015 yılından itibaren düzenli olarak yüklenmektedir. Hitit Üniversitesi’nin bir Firma ve Üniversite’ye bağlı olarak çalışan 19 alt birimin birer atık üreticisi tesis olarak işlendiği kayıt sistemi portalında 15 Ekim 2020 tarihinde her bir alt birim için yapılan “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” başvurusu Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından incelenerek tüm birimlerimiz için bu belgeyi almaya hak görülmüştür. Çevre ve atık yönetimi bilinci adına yapılan çalışmaların verilen bu belge ile onurlandırılması, bundan sonra yapılacak çalışmalara da ilham kaynağı olacaktır. Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan birimlerimiz,

1. Hitit Üniversitesi Genel Sekreterlik

2. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

4. Fen Edebiyat Fakültesi

5. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

6.  Tıp Fakültesi

7. İlahiyat Fakültesi

8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

9. Mühendislik Fakültesi

10. Spor Bilimleri Fakültesi

11. Sağlık Bilimleri Fakültesi

12. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

13. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

14. Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu

15. Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu

16. Sungurlu Meslek Yüksekokulu

17. İskilip Meslek Yüksekokulu

18. Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi

19. Sürekli Eğitim ve Uygulama MerkeziHIZLI ERİŞİM