Atık Politikamız

Hitit Üniversitesinin misyonu ve vizyonu çerçevesinde, Üniversite bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemlerden ortaya çıkabilecek tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için;

1.İlk aşama atığın oluşmasının önlenmesi,
2.Sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu (atığın en aza indirilmesi),
3.Sonra atığın yeniden kullanımı,
4.Mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve enerji geri kazanımı,
5.Geri kazanılamayan atıkların bertaraflarının sağlanması (düzenli depolama, yakma vb).
6.Sonra yapılan tüm Atık Yönetimi iş ve işlemlerinin yazılı kayıt altına alınması,
7.Üniversite kapsamında oluşturulan Atık Yönetimi kültürünün yerleşik şehre yayılması,
 
Atık Yönetimi Politikamızdır.  

Atık Yönetimi Koordinatörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü 19030 Çorum